Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Cenník služieb

CENNÍK

 

 

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV KNIŽNICE BRATISLAVA NOVÉ MESTO

 

 

Cenník KBNM platný od 1.1.2012
       
registračný poplatok dospelí 4,00 €    
       
registračný poplatok deti 2,00 €    
       
strata alebo zničenie čitateľského preukazu 1,00 €    
       
manipulačný poplatok – strata dokumentu      
okrem náhrady dvojnásobku hodnoty dokumentu       2,00 €/kn.j    
poškodenie čiarového kódu                                                            0,50     
pokuta za prekročenie výp. doby      
       
1. prekročenie o 1. mesiac 0,30 €    
       
1. prekročenie o 2.mesiace 0,70 €    
       
1. písomná upomienka 1,50 €    
       
2. písomná upomienka 3,00 €    
       
3. písomná up.pokus o zmier 5,00 €    
       
každá ďalšia upomienka vzostupne plus 1,00 €    
       
poplatok za používanie internetu      
       
Dôchodcovia nad 60 rokov      
 a deti do 15 rokov s platným čitateľským preukazom zdarma    
       
Čitatelia s platným čitateľským preukazom ½ hod. zdarma    
za každú ďalšiu aj začatú ½ hodinu 0,50 €    
       
ostatní 0,50 € za každú aj začatú 1/2 hodinu    
       
jednorazový poplatok v študovniach a čitárňach      
pre nečlenov knižnice 0,50 €    
       
poplatky za rezerváciu knižničných jednotiek      
telefonický oznam                    0,50 €    
oznam poštou 0,50 €    
e-mailový oznam 0,50 €    
poplatky za reprografické služby      
A4 jednostranne                    0,10 € strana  
A4 obojstranne                    0,15 € strana  
tlač z internetu                                                           0,15 € strana  
sken do mailu 0,05 € strana  
sken do na USB 0,05 € strana  
farebná tlač z internetu          0,20 strana

Knižničný poriadok

ÚVOD (späť)

 

TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok